มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020

 

banner for web 2
           

          จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และขัวศิลปะ ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๒๐” (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2020) ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ และไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ตลอดจนเปิดโอกาสให้ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ มุ่งหวังให้มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย   จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานนับล้านคน และทำให้จังหวัดเชียงรายมีรายได้หมุนเวียนพร้อมกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น